תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PRINTED BY J. NICHOLS;
POR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVING-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L, DAVIS, W. OWEN,
B. WHITE, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,
E. LAW, E. AND C. DILLY, J. DODSLEY, H. BALDWIN,
J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
T.BECKET, G.ROBINSON, T.CADELL, W.DAVIS,
J. NICHOLS, F. NEWBERY, T. EVANS, J. RID-
LEY, R. BALDWIN, G.NICOL, LEIGH AND
SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT,
J• MURRAY, W. Fox, J. BOWEN.

MDCCLXXIX.

« הקודםהמשך »