תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mankind may safely take the monarch's word for the - truth

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »