תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

* Hudibras. O no

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

E P I G R A M, Extempore, To the Master of St. John's College”, 1712.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »