תמונות בעמוד
PDF
ePub

The cripple of Antioch, and other scenes from Christian life, by the ...

Elizabeth Charles

[graphic][ocr errors][subsumed]
[graphic]
« הקודםהמשך »