תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

BEACON LIGHTS

OF HISTORY

BY JOHN LORD, LL.D.,

AUTHOR OF "MODERN EUROPE,” “POINTS OF HISTORY,”

ETC., ETC.

First Series.

JEWISH HEROES AND PROPHETS.

NEW YORK:

FORDS, HOWARD, AND HULBERT.

Copyright, 1888,
By John LORD.

« הקודםהמשך »