שיוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, כרך 2

כריכה קדמית
Open University of Israel, 1998 - 1236 עמודים
הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בהתפתחותו, במהותו, בהגדרתו, בתחולתו ובפרשנותו של עיקרון השוויון התעסוקתי במישור הבין-לאומי, במישור ההשוואתי ובמשפט העבודה הישראלי. במסגרת הקורס תיערך היכרות עם הגישות הרווחות כיום בעולם בתחום הבטחת השוויון בעבודה, עם הצורות השונות של הבטחת העיקרון ועם הכלים המשמשים לאכיפתו. יירכשו כלי עבודה שניתן יהיה ליישמם בחיי המעשה במערכת יחסי העבודה, ויוקנו אמות מידה להבנת המשמעות והחשיבות של ההכרה בזכויות אדם במישור העבודה ולהבטחתן המשפטית. במהלך הקורס גם יובהרו כיווני ההתפתחות של עיקרון השוויון בעבודה, המתגבשים לקראת המאה ה-21.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
337
חלק 2
339
חלק 3
341
חלק 4
345
חלק 5
354
חלק 6
363
חלק 7
414
חלק 8
423
חלק 15
501
חלק 16
513
חלק 17
523
חלק 18
531
חלק 19
544
חלק 20
587
חלק 21
589
חלק 22
593

חלק 9
453
חלק 10
468
חלק 11
479
חלק 12
493
חלק 13
495
חלק 14
498
חלק 23
601
חלק 24
609
חלק 25
613
חלק 26
621
חלק 27
640

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי