תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

VIL TO N.

Barwlozzi Sculp :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

FOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVING-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L, DAVIS, W. OWEN,
B. WHITE, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,
B. LAW, E. AND C DILLY, J. DODSLEY, H BALDWIN,
J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
T.BECKET, G. ROBINSON, T.CADELL, W. DAVIS,
J. NICHOLS, F. NEWBERY, T. EVANS, J. RID-
LEY, R BALDWIN, G.NICOL, LEIGH AND
SOTHEBY, J. BEW,

N CONANT,
J. MURRAY, W. Fox, J BOWEN.

MDCCLXXIX.

« הקודםהמשך »