תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Received September, 188 ū. Accessions No.17770 Shelf lo

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »