תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תוספותיוםטוב אבות פרקה - רע מברטנורה ,

[ocr errors]

ופי הבאדיופי האתון והקשת. והמן והמטה - כמדכד: סמטס שנעשול' כעת והשמיד והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף סמוקות ושל סנפרינווסיקו

[ocr errors]
[ocr errors]

בליעתסי כיסקול ססו'מיגז המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו וסשמיר כמין קולעת כריית

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »