תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לו כלוס כמו מס שיתן 6רס לכנו קטן - מולbשתו - מו ועל גמילות חסדים : ג אנטיגנוס איש סוכו קבל לחלס מסנסי' כרכו'סמתחיל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יועזר אישצרידה - ויוסי בן יוחנן איש ירושלם קבלו

ערירי - וזסו ענין פחד ינחק ג - ויעקב ג"כ ירמ שממ נתלכלך לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם : ר' יוסי בן

[ocr errors]
[ocr errors]

לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם - והוישותה בצמא את דבריהם: ה יוסי בן יוחנן איש ירושלם אומר יהיה ביתך פתוח לרוחה - ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחהעס האשה באשתואמרו ק"ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ק"ו באשת חברו מכאן אמרו חכמי כל זמן שארם מרבה שיחה עם האשרה גורם רעה לעצמו ובוטל מרברי תורה וסופו יורש גהינם: ויהושע בן פרחי ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר

[ocr errors]
[ocr errors]

עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את : האדם

[ocr errors]

אי

[ocr errors]

[ocr errors]

לכף זכות: ז נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות ח יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם " יהוד בן טבאי אומרא תעש עצמך כעורכי הריינין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך - יהיו בעיניך

כרשעים וכשנפטרים : יהיו בעיניך כזכאין

כשקבלו עליהם את הדין :ט שמעון בן שטח או'

הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך

שמא מתוכם ילמדו לשקר: י שמעיואבטליון

קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »