תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלכי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה את בניה והאשה את בעלה. ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנהילין: ב סדר נחלות כך הוא - איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו בוקודם לבת - וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת - בת קורמת לאהין יוצאי יריכה של בת קורמין לאחין אחין קודמין לאחיהאבי יוצאי יריכי שלאחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריבו קודמין - והאב קודם לכל יוצאי יריכו : ג בנות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עיין עליו. וכן ככולס כתיבלין לו למדרס עיין עליו - 6ס יש יונbיירך עד סוף כל סדורות - יונלי ירך קודמין לסל 6חריו י וכי סיכb דbמרינן עיין עליו למטסי ס"ג ממדינן עיין עליו למעלס - סמס כלס זרעו לגמרי סטכירנו ליורשי סמבלמעלה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »