Late Augustan Poetry

כריכה קדמית
Patricia Ann Meyer Spacks, Patricia Meyer Spacks
Prentice-Hall, 1973 - 678 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Satire III
57
Canto I
129
SAMUEL JOHNSON
157
זכויות יוצרים

4 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

הפניות לספר זה

מידע ביבליוגרפי