תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[graphic][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]

“To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects

of the College."

Receivel.3. Sefat.1899

« הקודםהמשך »