תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LONDON:
Printed by William Nicholson, Warner Street,

FOR R. OGLE, NO. 295, HOLBORN,
F. AND C. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD; J. HAT-
CHARD, PICCADILLY; MATHEWS AND LEIGH, AND
JORDAN AND MAXWELL, STRAND; BUTTON AND
SON, PATERNOSTER-ROW;OGLE AND AIKMAN,
EDINBURGH; M. OGLE, GLASGOW ; AND
. G. CLARK, ABERDEEN.

« הקודםהמשך »