תורת הספרות והתרבות - אסכולות בנות זמננו: צעדים נוספים, ספר 2

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2005 - 405 עמודים
בספר מאמרים הסוקרים כמה מהאסכולות המרכזיות בתורת הספרות והתרבות.המאמרים הם: פוסט סטרוקטורליזם, פסיכואנליזה, פרדיגמות פמינסטיות, ביקורת הספרות הפמינסטית, תיאוריות ספרות מרקסיסטיות, מהי הספרות והאם חשוב מהי.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

ספר מקיף, מתאר ומסביר תאוריות ספרותיות באופן ברור ומעניין.

תוכן

חלק 1
4
חלק 2
5
חלק 3
11
חלק 4
15
חלק 5
61
חלק 6
76
חלק 7
99
חלק 8
111
חלק 11
204
חלק 12
207
חלק 13
228
חלק 14
245
חלק 15
277
חלק 16
311
חלק 17
321
חלק 18
349

חלק 9
135
חלק 10
173
חלק 19
385
חלק 20
405

מונחים וביטויים נפוצים

אותה אותו אחד אחרת אחת אידיאולוגיה אינה אינו אינם אלא אנו אפוא אצל באופן בארי בה בהמשך בו בחברה בטקסט ביותר ביחס ביטוי ביקורת הספרות בכך בכל בכלל בלשון במאמר בעל בפרק דווקא דומה דרידה האוניברסיטה הפתוחה האם האסכולה האסכולות הביקורת החדשה הזהות החברתי הטקסט היצירה הללו הלשון המאמר המושג המינית המציאות הסדר הסטרוקטורליסטים הסיפור הספרותיות העולם הפורמליסטים הפמיניסטית הקווירית הקורא הקשר הרומן הרי התיאוריה הביקורתית התפיסה התרבות ואת והן ושל זהות טקסט טקסטים יותר יחסי יצירות כביכול כיצד כן כפי כתיבה לאקאן לבין לה לו לוקאץ למשל לעומת לראות לשון מאפיינים מבחינת מבנה מהי מושג מושגים מיניות מכיוון מסוים מעמד מצד מרכזי מרקסיסטית משום משמעויות משמעות מתוך נביא ניתוח ניתן נקודת נשים סופר סטרוקטורליזם סטרוקטורליסטית על־ידי על־פי עצם עתה פונקציה פוסטקולוניאלית פסיכואנליטית פרויד צמח קאלר קולוניאלית קראו קריאה ראו שאלות למחשבה שבה שבו שבין שהוא שהיא שונות שונים שיש שנות השישים שני שתי תורת הספרות תל־אביב תפיסת תרבות

מידע ביבליוגרפי