תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

TABLE V.-CONTINUED.

[graphic]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small]
[graphic]
« הקודםהמשך »