תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

For J. CARPENTER, J. BOOKER, RODWELL AND MARTIN,
G. AND w. B. WHITTAKER, R. TRIPHOOK, J. EBERS,
TAYLOR AND HESSEY, R. JENNINGS, G. COWIE AND CO.
N. HAILES, J. PORTER, B. E. LLOYD AND SON,
C. SMITH, AND C. WHITTINGHAM.
1822,

[ocr errors]
« הקודםהמשך »