תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Copied from

Ollebron MAACHATHO

TYPE
1.1.VERS BIBLE VULIS

GESTUR
LONDOX.

Kedesh
Helkath

Waters
For Riplov's Notes on the liv spels.

of Merom
Haroshetho

Wacobs
Accho

Hazor fridge

Bethsaida

aum Cath Kephir Cowa

Bethrada

Tiberias

Nazareth
MEDITERRARI

Eneam

Gergesa
Dor!

illabor

Slaborath Magaga аа
Taboi

Gadara
Shun em
TIegiat

1;

Beth shan

JEZROKE
Cesarea Gath rinmion

Elt
SAVARİL
Tiphsali

Zaphon
Antipatris
E
Shechem

\ - Tappиahе GREIT

OSuccoth SEI

Bith horon

Ramoth Slead

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

isan

Zarotan
E
Shechem

Tappuab
Bak Lakon
Timwathsarah

Shiloh
Jopped

M

o Ephraim Exklu

o hormon Nether Beth-Rothabara

Gügg! onimnath

Gazer Bethel

Gibeon
Kinjath

Beere
@Ashdod

Richa
earum tamah

Adummum

Math hogia 9Brook Deth hamesh

Mīzpche

JERUSALEM
Baalath o

o Bethany
Ascalon

Brook
Eshta do Jarmth

6 Bethlehem

Tokoah

„Eglon Pemmon

liph @՝

Hebron or
Gaza

"hurath arba
Debir

Carmel
Gedor

Holon

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Boston, Published by Gould, Kendull & Lincoln

« הקודםהמשך »