תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

IN PIIIIIIIN ET IIS PINIPAIX IIIIINDE liuIIIIE,
DUNE TABLE DEs mIorisMEs

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

15, QUAI voLTAIRE, 15.

MD000LXIX.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

\ DOCTEUR J AM ES L E G G E

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic]
« הקודםהמשך »