תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[graphic][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

A thousand notable things, embracing a collection of scarce receipts, &c. ...

&

Thousand notable things, Edward Somerset

[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »