תמונות בעמוד
PDF
ePub

according to the Use: nf tirë PROTESTANT EPISCOPALACHTROH

in the

[merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »