תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Gorden Lester Force

Collection

Presented by his Sons Verrthington Chauncey For Paul Leicester Forel

to the
New York Public Library

« הקודםהמשך »