אבן ספיר: יסבב אדמת ים (מסע מצרים) ים סוף, חדרי תימן, מזרח הודו כלו, ארץ החדשה אוסטראליא ותשובתו הרמתה ירושלים. הארצות אשר סבבתי ותרתי ... מצב ותואר אחינו ... והמוצאות אותם מאז עד היום, ונלוה אליהם ספורים וענינים תורנים וחקירות והארות ... וציוני רשימות מצבות עתיקות ... ושירי קדש ...

כריכה קדמית
Im Selbstverlage des Vereins M'kize Nirdamim, 1866
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי