תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

BRITISH POETS.

One Hundred Wolumes.

VOL. LXXIX.

BRITISH POETS.

INCLUDING

TRANSLATIONS.

IN ONE HUNDRED VOLUMES.

LXXIX.

COW PER, VOL. I.

CHISWICK:
Printed by C. wahittingham,

COLLEGE HOUSE;

FOR J. CARPENTER, J. BOOKER, RODWELL AND MARTIN,

G. AND W. B. WHITTAKER, R. TRIPHOOK, J. EBERS, TAYLOR AND HESSEY, R. JENNINGS, G. COWIE AND CO. N. HAILES, J. PORTER, B. E. LLOYD AND SON,

C. SMITH, AND C. WHITTINGHAM.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »