תמונות בעמוד
PDF
ePub

Shakispeare's hutupraph, if it had been on Paper, would have appeare thus.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

William Shakespeare, James Boswell, Edmond Malone, Alexander
Pope, Samuel Johnson, Theobald (Lewis), Edward Capell, Thomas ...

[graphic][subsumed]
[graphic]
« הקודםהמשך »