תמונות בעמוד
PDF
ePub

1

[ocr errors]

ON

VARIOUS SUBJECTS,

By the late REVEREND

JOHN LELAND, D.D.

THE FOURTH VOLUME.

L 0 N 2 O N:

Printed for W. Johnston, in Ludgate-Street;

A N D
J. DOD SLEY, in Pall-Mall.

[merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »