תמונות בעמוד
PDF
ePub

ON

SEVERAL OCCASIONS.

BY

MATTHEW PRIOR, Efq;

VOL. II.

GLASGOW,

PRINTED AND SOLD BY ROBERT & ANDREW POULIS

M. DCC. LI..

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Te non paventis funera Galliac,
Duraeque tellus audit Iberiae :
Te caede gaudentes Sicambri
Gompofitis venerantur armis.

Hor.

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »