רצח פוליטי: רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח־התיכון

כריכה קדמית
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, 1998 - 160 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
7
חלק 2
9
חלק 3
13

6 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי