The Italian Viola Da Gamba: Proceedings of the International Symposium on the Italian Viola Da Gamba : Christophe Coin & Susan Orlando, Directors : Magnano, Italy, 29 April-1 May 2000

כריכה קדמית
Susan Orlando, Christophe Coin
Ensemble baroque de Limoges, 2002 - 223 עמודים
0 ביקורות
הביקורות לא מאומתות, אבל Google בודקת אותן ומסירה תוכן שמזוהה כמזויף

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Foreword
5
Early Evidence of the Viola da Gamba in Italy
17
The Viola
35
זכויות יוצרים

11 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי