Nepal. Laws, statutes, etc : Muluki aina

כריכה קדמית
Shri 5 ko sarkar, kanun tatha nayay mantralaya, kanun kitab vyavastha samiti, 1977 - 214 עמודים
0 ביקורות

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
חלק 2
חלק 3

14 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

अंश अम अरू अल आपना आपनो उपर उब उस एक ऐन कसैले कागज कानून काम कारवाई की कुनै कुरा केही कैद खान गई गने गराई गरी गरे गरेको गर्व गल छा छोरा जति जमानी जरिवाना जागा जानी जायजात तारीख ति ति ति तीन तो स दाखिल दिई दिएको दिन दिनु दिनुपछे दिने दुई द्वारा नं नभए नालिश नेपाल नो पछे पछे है पनि परेको पाई पाउने प्रमाण फलाना फैसला ब-ति बन बब बम बमोजिम बमोजिमको बरखास्त बस बाली बाहेक भई भए भएका भएको भएकोमा भनी भने भराई महल महलकी माथि मानिस माल मितिले मुद्दा मैं यस यसै र सो रहेको रहेछ राखी रीत लगाई लिई लिखत लिन लिने लेखिए लेखिएको वर्ष वा वारिस विगो श्री ५ को संशोधन सजाय सति सब समेत सरकारी सहिछाप सो सोही हक हाजिर हुन हुने हुन्छ है है सो हो

מידע ביבליוגרפי