Neighbours on the Eve of the Holocaust: The Polish Minority and Jewish Collaboration in Soviet-occupied Eastern Poland, 1939-1941

כריכה קדמית
Pefina Press, 2001 - 402 עמודים

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי