שפת זאב על פי שפת אמת

כריכה קדמית
Schlifstein, 1987 - 101 עמודים

מידע ביבליוגרפי