סידור מהרי"ץ לשבת ויו"ט: כולל כל התפילות לשבתות וימים טובים וימים הנוראים, וכן כל היוצרות, הסליחות ומערבית לשלש רגלים והקריאות כסדרן ... על פי נוסח ומנהגי רבינו ... יוסף צב"י דושינסקיא ...

כריכה קדמית
מילר, 2004
0 ביקורות
הביקורות לא מאומתות, אבל Google בודקת אותן ומסירה תוכן שמזוהה כמזויף

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי