תיאוריות של צדק חברתי

כריכה קדמית
האוניברסיטה הפתוחה, 2014 - 237 עמודים
0 ביקורות
הביקורות לא מאומתות, אבל Google בודקת אותן ומסירה תוכן שמזוהה כמזויף
"העם דורש צדק חברתי !". זו הייתה התביעה של מאות אלפי אזרחים ואזרחיות שהשתתפו בתנועת המחאה החברתית הגדולה שהחלה בשנת 2011 בארץ, אולם מה משמעות התביעה לצדק חברתי? ספר זה מבהיר בשפה ברורה ונגישה את השאלות המרכזיות בנושא צדק חברתי, שאלות העוסקות בחלוקה של הכנסה, עושר, חירויות, הזדמנויות וכן בתביעה להכרה מצד אחד ובהטלת חובות ונשיאה בעלויות מצד אחר. המהדורה השנייה המורחבת של ספר זה, הכוללת פרק חדש על צדק ודמוקרטיה ועדכונים נוספים, עוסקת בדיון התיאורטי העשיר על אודות צדק חברתי, דיון שהתפתח בארבעים השנים האחרונות בעקבות פרסום ספרו של ג'ון רולס A Theory of Justice בשנת 1971. ספרו של רולס חולל מהפכה בתחום המחשבה המדינית והשפיע השפעה עמוקה על דיונים בתחומים אחרים, ובהם כלכלה, משפטים ומדע המדינה. הספר תיאוריות של צדק חברתי מציג ומנתח באופן בהיר וחד תיאוריות מרכזיות של צדק חברתי, ברובן כביקורת וכחלופה לתורת הצדק של רולס מאז שספרו יצא לאור. הדיון התיאורטי רלוונטי ובעל משמעות מיוחדת לקוראים הישראלים מכיוון שהמחבר מקשר אותו לשאלות פוליטיות, כלכליות וחברתיות קונקרטיות שנובעות בחלקן מהמציאות הפוליטית, הכלכלית והחברתית בישראל כיום"--מן המעטפת האחורית.

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מידע ביבליוגרפי