על ישראל וארצו: ויכוח עם פרופ' ארנולד טוינבי

כריכה קדמית
משרד החינוך והתרבות - המזכירות הפדגוגית - אגף הנוער - המחלקה לחינוך חברתי, 1975 - 47 עמודים

מתוך הספר

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
5
חלק 3
6

1 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

אדם אותה אותם אותנו אחד אחרי אחת אינה אינני אירופה איש אלא אנו אנשים ארץ ארץ ישראל בארץ ישראל בה בו בידי בכך בכל במשך בני בנידון בעולם בעניין גרמניה גרמניה המערבית דבר דעתך האומות המאוחדות האלה האם הבריטי הגרמנים הדבר הדורות ההיסטוריה הודו הוויכוח היהודים הייתי היסטוריון היסטורית היתה הלאומי המדינות המזרח התיכון המלחמה הנאצים העם הערביות הערבים הפליטים הצהרת בלפור הרי הרצוג השגריר התיכון ואילו ואני ובכן והם והנה זכות זמן חושבני חי חיים טבח טוינבי יודע יותר כיום כיצד כמובן כן כפי לארץ לבין לו לומר לי לך מאובן מאובנים מאות מאז מבחינה מדינה מדינות ערב מדינת ישראל מוסרית מיד מכל מכלל מלחמת העולם הראשונה מלחמת העולם השנייה מן מסכים מעולם מעשה מעשי רשע מצרים מקום משום מתוך סבור סבורני סבל סיר על-ידי עלינו ערב ערבים ערבית עתה פלשתינה פעולה פרופ פרופיסור קודם רב רציפות שאין שאני שאתה שהיא שהם שיש שלא שנה שני שנים שעשו תלמוד

מידע ביבליוגרפי