על גבול התמורה: עיון במשמעויות יהודיות בימינו

כריכה קדמית
האגף לתרבות תורנית, מינהל התרבות, משרד החינוך, התרבות והספורט, 1994 - 375 עמודים
אוסף מאמרים של המחבר הדנים בהתמודדות היהודי הדתי עם השנויים המתחוללים סביבו, "בדיאלוג שיהודי דתי עשוי לקיים עם עולם התרבות המערבי והמחיר הנדרש עבוד הפתיחות כלפי עולם זה".

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
11
חלק 3
76

2 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי