ספר שיעורים בשבת: והוא שיעורים בהלכות ומלאכות שבת

כריכה קדמית
כולל ״אור יוסף״, 2001 - 316 עמודים

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי