ספר סוגה בשושנים: הלכות טהרה ; דיני נדה והרחקות עפ״י דברי השו״ע ראשונים ואחרונים בתוספת חידושי דינים ובירורי הלכות : ועליהם ביאור מקיף בשם באר אליהו : לבאר ולברר מקורות ההלכות בש״ס ופוסקים

כריכה קדמית
א.ש. וינד, 1978 - 485 עמודים

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי