ספר מסכת אבות: עם פירוש רש״י, רבינו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יו״ט : ועליהם ... באר ישראל והוא אוסף דברות קודש ואמרות טהורות, פנינים וביאורים, פירושים וחידושים, מלוקט ... מרבוה״ק ... לבית רוזין ...

כריכה קדמית
המכון, 2000 - 215 עמודים
0 ביקורות

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
חלק 2
חלק 3

14 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי