‏ספר זה השולחן‏ :‏: ‏מנהגי ק״ק אלג׳יר : ב׳ חלקים

כריכה קדמית
‏יעקב גיג׳, ‏, 1888

מידע ביבליוגרפי