משה ויצחק - לזכרם: עובדי מיזם מו"פ נפרדים מד"ר משה פלשנר-ברק ז"ל, סמנכ"ל טבע ומנהל מיזם מו"פ ומד"ר יצחק לרנר ז"ל, סמנכ"ל מיזם מו"פ

כריכה קדמית

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי