מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ׳ופוט־קלעה, קרים: דו׳׳ח משלחת אפיגרפית של מכון בן־צבי : קובץ מחקרים

כריכה קדמית
מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 2008 - 563 עמודים
0 ביקורות

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
77
חלק 3
83

23 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי