מפתח הרפואה (חלק ב שער ט).

כריכה קדמית

מידע ביבליוגרפי