מעבר למראה: מפת התקשורת בישראל

כריכה קדמית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2012 - 468 עמודים
בשיח הציבורי נהוג להמשיל את אמצעי התקשורת למעין מראה המשקפת את המציאות. מעבר למראה מבקש להתחקות אחרי מה שמסתתר מאחוריה של אותה מראה לרבות היחסים המורכבים בתוך אמצעי התקשורת השונים ובינם לבין סביבתם. הטענה המאחדת את פרקי הספר הינה ש"וויקטימיזציה" (התקרבות), ההרגל להציג את מושאי הסיקור התקשורתי כמעין "קרבנות" כמעט חסרי ישע מול אמצעי תקשורת אימתניים, אינה אלא אסטרטגיה יעילה לפקח על המראה ועל "שיקוף המציאות" בה. מעבר למראה מצטרף לשורת ספרים של דן כספי אשר היו לאושיות בחקר התקשורת והוראתה ומעשיר את הספרות העיונית בעברית לסטודנטים, למלמדים, לחוקרים, למתעניינים במקומם של אמצעי התקשורת בחברה הישראלית.

מידע ביבליוגרפי