מסיני ללשכת הגזית: תורה שבעל פה במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן

כריכה קדמית
המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ז"ל ואריקה יסלזון, אוניברסיטת בר-אילן, 2007 - 282 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
4
חלק 2
5
חלק 3
9

27 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי