לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער, כרך 1

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2002 - 502 עמודים
"מקראה זו, המשלימה את ספר הקורס, מציעה מגוון של פרספקטיבות דיסציפלינריות ותיאורטיות, גישות מחקריות ונושאים, פרי עטם של כותבים שונים, באופן הממחיש מקצת מהעולם המחקרי המזין קורס זה...ספר הקורס והמקראה גם-יחד מאפשאים היכרות מקיפה ומעמיקה עם המדיום המשמעותי ביותר בחייהם של ילדים ובני נוער בתחילת האלף השלישי." -- כריכה אחורית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אוריינות אותה אותו אותם אחד אחת אינה אינם אלא אלימה אלימות אמצעי אפוא אפשר באופן בארה"ב בגיל בדרך בה בהקשר ביותר ביחידה ביטוי בישראל בית בכל במחקר במיוחד בנות בני בעוד בעולם בעת בקרב בשל בתחום גבוהה גיל דווקא דמויות האם הבדלים הדיון ההורים הורים החוקרים החינוך החינוכית הטלוויזיה הייתה הלב המחקר הממצאים המציאות המשפחה הספר העולם הפרסומת הצפייה בטלוויזיה השאר השפעה השפעת התוכנית התנהגות ואילו ואת ובין וכדומה זמן חברתיים חברתית חינוכיות חלק ידע יותר ילדי ילדים כאשר כדוגמת כיצד ככל כלומר כלל כלפי כן כפי לבין לגבי לדוגמה לכך למידה לעומת לעתים לצפות מבוגרים מזה מזו מחקר מחקרים מידע מידת מיומנויות מין מן נמצא עולם עמדות פחות צופים צעירים צפו קבוצת קשר ראו רבה שאלה שאלות שבה שבו שהוא שהיא שהם שונות שונים שידור שיש שלא שני תהליך תוכניות תוכניות טלוויזיה תכנים תפיסות תקשורת תשומת לב children children's Communication Journal media Press Research television

מידע ביבליוגרפי