יצירתיות רצינית

כריכה קדמית
מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, 1995
הספר הוא מדריך מעשי ליצירתיות, לשימוש בחשיבה לאטרלית ליצירת רעיונות חדשים. דה בונו יצר את המונח חשיבה לאטרלית שהיא שיטה לחשיבה יצירתית, באמצעותה מפעיליםטכניקות שניתן להשתמש בהן באופן מכוון. טכניקות אלה מבוססות על צורת ההתנהגות שלהמוח האנושי. הוא מבוסס על שלושה עיקרים: הבנת אופי החשיבה היצירתית, טיפוח הכוונה והרצון לק יים מאמץ יצירתי וגיבוש מערך כלים ושיטות למימוש הרצון הזה.

מידע ביבליוגרפי