יאן קארסקי: האיש ושליחותו

כריכה קדמית
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט, 2006 - 79 עמודים
פולני, איש המחתרת הפולנית שניסה להעביר לבנות הברית את רשמיו מן הנעשה בגיטו ורשה ובמחנה ההשמדה בלז'ץ.

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
2
חלק 2
11
חלק 3
23

6 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי