חופש המצפון והדת: יסודות עיוניים והמצב במשפט הישראלי

כריכה קדמית
אקדמון, בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית 735, 1975 - 170 עמודים

מידע ביבליוגרפי