וירולוגיה של צמחים: עקרונות ויישום

כריכה קדמית
המחלקה לפרסומים מדעיים, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, 1993

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי